CONSULTORA
JURÍDIC-LABORAL
a Mallorca

Graduat Social. Especialistes en gestió integral d'empreses, treballadors, pensionistes i particulars en l'àmbit laboral, social, fiscal, comptable i d'assessorament jurídic.

Amb més de 22 anys d'experiència i trajectòria professional, Apol·lònia Julià atén de forma personalitzada i eficaç a empreses, treballadors que requereixen un tracte directe per solucions úniques i diferents.

Des d'aquesta consultora, Apol·lònia Julià i el seu equip, donen resposta a les necessitats juridico-laborals de les empreses en la seva activitat habitual i de forma preventiva. A més ho fan amb compromís, seguint els objectius que vulgui assolir cada client.

Més de 22 anys
oferint solucions a les
empreses de Mallorca.
Especialistes en gestió integral d'empreses, treballadors, pensionistes i particulars en l'àmbit laboral, social, fiscal, comptable i d'assessorament jurídic.

Qui som

Apol·lònia Julià (Felanitx, 1973) és Graduat Social, diplomada i Grau en Relacions Laborals per la UIB a més de Tècnica Intermèdia Prevenció Riscos Laborals per la Fundació Balear per a la Prevenció de Riscos. És professora en el Fòrum Aranzadi Thomson Reuters. Actualment és propietària i dirigeix el seu propi despatx estant al capdavant d'un equip de sis persones. Pola Julià també és Copropietària d'un bufet jurídic amb seu a Felanitx i a Palma.

Com Graduat Social en exercici, Apol·lònia Julià va ser nomenada per a diferents càrrecs dins de l'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears, entre ells:

 • Vocal de la Junta de Govern des de 2008 a 2012.
 • Vicepresidenta de la Junta de Govern des 2012 a 2016
 • Presidenta del Col·legi des de Març de 2016 fins a la data.
 • Presidenta de la Fundació des de Març de 2016 fins a la data.
 • En setembre 2020 ha estat guardonada pel Col·legi de Graduats Socials amb el premi Erga Omnes pel seu treball i representació durant l'Estat d'Alarma i crisi de l'Covid-19.
Apol·lònia Julià.

Els nostres valors

Apol·lònia Julià, Graduat Social, treballa amb un equip compromès i enfocat en valors com:

 • Suport professional en la presa de decisions. Els clients, ja siguin empreses o treballadors necessiten un assessorament de màxima qualitat, professional i amb coneixements específics per ajudar-los en les preses de decisions.
 • Tranquil·litat en matèria administrativa i laboral. Els professionals que treballen en l'assessoria coneixen a fons el pla laboral i administratiu, per la qual cosa és un servei qualificat i donat suport.
 • Experiència contrastada. Més de 22 anys d'experiència assessorant a treballadors i empreses de les Balears avalen el treball i la constància d'aquest equip professional.

Més enllà d'analitzar problemes, Consultora Julià es centra a donar solucions treballant en equip per oferir les millors alternatives als clients, innovant en els processos, en la metodologia i també en els resultats.

Serveis

ASESORÍA LABORAL
ASSESSORIA LABORAL
 • Contractes i pròrrogues de contractes.
 • Altes i baixes Seguretat Social.
 • Parts de baixa mèdica i d'accidents de treball (Delta).
 • Liquidacions i certificats empresa.
 • Estudi convenis col·lectius.
 • Canvis de jornada.
 • Canvis de categoria.
ASESORÍA JURÍDICO-LABORAL
ASSESSORIA JURIDICO-LABORAL
 • Tamib, negociació, conflicte laboral.
 • Judicis, conciliació prèvia judicial.
 • Inspecció treball.
 • Seguretat Social, pensions
 • Capitalització pagament únic compatibilització prestació.
 • Recursos d'alçada, recursos de reposició, reclamació prèvia a la via judicial.
 • Consultes jurídiques laborals.
ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE
ASSESSORAMENT CREACIÓ D'EMPRESES
 • Assessorament integral fiscal i comptable.
 • Confecció comptabilitat empreses persona física.
 • Confecció comptabilitat empreses societats mercantils.
 • Confecció comptabilitat empreses societats civils i CB.
 • Confecció i presentació models trimestrals i anuals.
 • Confecció i presentació CCAA i IS.
BUFETE JURÍDICO
BUFET JURÍDIC
 • Recursos judicials, suplicació, cassació, queixa, reposició, sol·licitud nul·litat actuacions, apel·lació.
 • Recursos contenciosos administratius en matèria connexa a Seguretat Social i laboral.
BUFET JURÍDIC
Bufet jurídic a Palma

Bufet Jurídic:
Apol·lònia Julià i Maria Gracia Matas Oliva
(Graduat Social i Advocada)